One thought on “عاشقانه‌های هندی”

  1. عاشقانه های هندی/ گردآوری و برگردان: علی عبداللهی/ نشر مشکی/ تاریخ تموم کردن کتاب: دوشنبه 4 بهمن 1395شعرهای خوبی توش بود ارزش خوندن رو داشت البته شعرهایی هم توش بود که چیزی برای من نداشت. اکثر شعرهاشون همراه با توصیفات زیاد طبیعت و ارتباط دادن طبیعت به مسائل انسانی هست یعنی توصیف [...]

  2. زمانی که کامم از تو بر نمی آمد،شب ها چه کند می گذشتچنان که گویی ابدی بود.اکنون چه خوش بخت توانم بوداگر در سراپرده ی من باشی و شب هم چنان کند بگذرد

  3. دخترک شکارچی استطاق ابرویش کمان و نگاهش خدنگ ویو غزالی که سر در پی اش دارددل من است!

  4. جادهدر انبوه مردمانهمیشه تنهاستزیرا که دوسش نمی دارند.از متن کتاب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *